អ្នកបើកបរ (ក្បាល​2.5T,3.5T,5T,8T)

Full time Ychhe Group Co., Ltd. in Other
 • Phnom Penh, Cambodia View on Map
 • Post Date: January 10, 2020
 • Apply Before : February 3, 2020
 • Applications 0
 • View(s) 15
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Hiring 5
 • Industry Architecture/Building
 • Close Date 03 Feb 2020
 • Phone Number 016 225 883
 • Email Hr@ychhe.com.kh
 • 0

Job Description

ការទទួលខុសត្រូវ
– ត្រូវចេះគ្រប់គ្រង និង ថែរក្សារថយន្ត
– ត្រូវបើកបរដោយគោរពភ្លើង និងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍
– ត្រូវត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តមុននឹងចេញដំណើរ
– ត្រូវគោរពតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
– ត្រូវចេះសរសេរបុងទំនិញដឹកចេញ ដឹកចូល ក្នុងឃ្លាំងម្តងៗ

Job Requirements

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
– ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ តាមប្រភេទរថយន្ត
– ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
– មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
– មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៦ ខែ
– មិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
– មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ
– មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ
– ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ
– ចេះអាន និងសរសេរ ភាសាខ្មែរ (រឹតតែប្រសើរ)

How To Apply

Contact Person: KHIEV Ponleu

Phone: (855) 017 809 182 / 016 225 883 / 023 885 389

Email: hr@ychhe.com.kh

Website: http://www.ychhe.com.kh

Address: Floor 15th T.K Central Tower, St 289, Phum 13, Sangkat Boeung Kak1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Other jobs you may like