អនាម័យ​ | Cleaner

Full time Ychhe Group Co., Ltd. in Other
 • Phnom Penh, Cambodia View on Map
 • Post Date: January 10, 2020
 • Apply Before : February 3, 2020
 • Applications 0
 • View(s) 10
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Industry Architecture/Building
 • Close Date 03 FEb 2020
 • Phone Number 016 225 883
 • Email Hr@ychhe.com.kh
 • 0

Job Description

ការទទួលខុសត្រូវ
– សំអាតនៅតាមជាន់នៃអាគារ ទៅតាមការបែងចែករបស់ប្រធានក្រុម
– មានការសហការគ្នារវាងក្រុមការងារបានល្អ
– កត់ត្រាបញ្ជីតាមដានទីតាំងដែលត្រូវសំអាតជាប្រចាំ
– ត្រូវគោរពតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
– គោរពពេលវេលាបំពេញការងារ
– ត្រូវយល់ដឹងពីរបៀបសំអាតកម្រាលព្រំ ការ៉ូ កញ្ចក់ និង បន្ទប់ទឹក

Job Requirements

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
– ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
– មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
– មិនធ្លាប់ ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
– មានបទពិសោធន៍ក្នុងតួនាទីយ៉ាងតិច ៦ខែ
– មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ
– មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ
– ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ
– ចេះអាន និងសរសេរ ភាសាខ្មែរ (រឹតតែល្អប្រសើរ)

How To Apply

Contact Person: KHIEV Ponleu

Phone: (855) 017 809 182 / 016 225 883 / 023 885 389

Email: hr@ychhe.com.kh

Website: http://www.ychhe.com.kh

Address: Floor 15th T.K Central Tower, St 289, Phum 13, Sangkat Boeung Kak1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Application ends in 15d 22h

Other jobs you may like

Apply for the job