សន្តិសុខ​​ | Security Guard

Full time Ychhe Group Co., Ltd. in Other
 • Phnom Penh, Cambodia View on Map
 • Post Date: January 10, 2020
 • Apply Before : February 3, 2020
 • Applications 0
 • View(s) 19
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Hiring 3
 • Industry Architecture/Building
 • Close Date 03 Feb 2020
 • Phone Number 016 225 883
 • Email Hr@ychhe.com.kh
 • 0

Job Description

ការទទួលខុសត្រូវ
– ត្រួតពិនិត្យ និងថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
– មានការសហការគ្នារវាងក្រុមការងារបានល្អ
– ចេះអង្កេតមើលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
– ត្រូវគោរពតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
– គោរពពេលវេលាបំពេញការងារ
– គ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាយាន្តជំនិះ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន និង បុគ្គលិក ក្នុងម៉ោងបំពេញការងារឲ្យបានល្អ
– កត់ត្រាអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន ឬ ភ្ញៀវដែលចេញ-ចូល
– កត់ត្រាឥវ៉ាន់ដែលផ្ញើចេញ-ចូល
– រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុមហ៊ុននៅមុខការិយាល័យ
10. សម្រួលកន្លែងចំណតរថយន្តរបស់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ
11. ស្នើសុំឲ្យភ្ញៀវដែលមានអាវុធជាប់ខ្លួន ផ្ញើអាវុធទុកនៅនឹងតុសន្តិសុខទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
12. ត្រូវរាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ជាបន្ទាន់ អំពីសភាពការណ៍មិនប្រក្រតីទាំងឡាយ ដែលអាចមានហានិភ័យចំពោះក្រុមហ៊ុន ឬ បុគ្គលិក។

Job Requirements

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
– ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
– មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
– មិនធ្លាប់ ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
– មានបទពិសោធន៍ក្នុងតួនាទីយ៉ាងតិច ៦ខែ
– មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ
– មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ
– ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ
– ចេះអាន និងសរសេរ ភាសាខ្មែរ (រឹតតែល្អប្រសើរ)

How To Apply

Contact Person: KHIEV Ponleu

Phone: (855) 017 809 182 / 016 225 883 / 023 885 389

Email: hr@ychhe.com.kh

Website: http://www.ychhe.com.kh

Address: Floor 15th T.K Central Tower, St 289, Phum 13, Sangkat Boeung Kak1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Other jobs you may like